aanmeldformulier

Vul in onderstaande formulier je voorkeur in

Alle leden van 16 jaar en ouder zijn verplicht om zich aan te melden voor één of meer zelforganiserende (tijdelijke) groepen. Zelforganiserende groepen die vanuit vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid samenwerken om een bijdrage leveren aan de vereniging. Het doel van deze groepen is (1) het verenigingsgevoel versterken, (2) kleinere activiteiten, (3) kennisdelen en (4) vernieuwing.

Bekijk onder dit formulier de (voorbeeld) activiteiten die bij de groepen horen voor inspiratie.

Hieronder vind je per groep nog een korte toelichting van de bijbehorende activiteiten.​ Dit is nog onder voorbehoud en op basis van de bestaande situatie. De groepen zijn uiteraard vrij om de activiteiten verder vorm te geven!

Groep naam Bijbehorende (voorbeeld) activiteiten
Leden Monitoren ledenadministratie, teams, vrijwilligers, tuchtcommissie en ledenwerving.
Trainingen Coordineren van trainingen, tijden en welke teams.
Wedstrijden
Catering Coördineren van de kantineplanning en zorgen voor voldoende voorraad. Budget in afstemming met groep financieel.
Communicatie Onderhouden van de website, plaatsen berichten, uitsturen nieuwsbrieven en contact met externe partijen.
Promotie Creëren van naamsbekendheid van de vereniging, ontwikkelen van flyers en andere promotie materiaal
Evenementen Organiseren van de verschillende activiteiten, zoals oliebollentoernooi en sinterklaaspoppen actie.
Toernooien
Pret in het park Organiseren van het jaarlijkse pret in het park toernooi.
Financiën Beheren van de financiën van de vereniging. Uitsturen van facturen, betalen van declaraties en budgetten toekennen.
Sponsoren Onderhouden van contacten met bestaande sponsoren, zoeken naar nieuwe sponsors.
Materiaal Beheren en aanschaffen van materialen. Input geven voor plannen nieuwe kleding (met andere groep).
Kleding Een tijdelijk groep die zorgt voor het vernieuwen van de wedstrijdkleding van de vereniging.
Beachvolleybal Onderhouden van de velden, afhandelen reserveringen velden en verzorgen trainingen.
Jeugd Motiveren jeugdspelers, activiteiten organiseren voor de jeugd
Andere groep Als je denkt dat er een groep ontbreekt die wel iets kan toevoegen aan de vereniging, laat het ons weten!