Contributie

Elk seizoen wordt tijdens de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld. Op dit moment is de contributie als volgt.
Competitie senioren € 212,- Masters € 179,- Recreanten senioren € 122,-
Jeugdleden € 120,- Jeugd minileden € 91,- Echte senioren € 122,-
Ondersteunend lid € 38,-

 

Goed om te weten

 • Voor de leeftijdsgrens geldt als peildatum 1 oktober 2023
  • Senioren: 18 jaar en ouder, dus geboren voor 1 oktober 2004
  • Jeugdleden: 12 tot en met 17 jaar, dus geboren voor 1 oktober 2010
  • Jeugd-minileden: tot en met 11 jaar, dus geboren op of na 1 oktober 2010
  • Echte senioren: 67 jaar en ouder, dus geboren voor 1 oktober 1955
 • Indien je door ziekte of bijzondere omstandigheden langere tijd niet aan trainingen en andere verenigingsactiviteiten kunt deelnemen, kun je bij de ledenadministratie het verzoek indienen om gedurende die periode als steunend lid geregistreerd te worden. Dan betaal je voor die periode het bedrag van het steunend lidmaatschap.
 • In de ledenvergadering van 19 november 2018 is besloten dat zwangere dames niet onder deze regeling vallen.
 • Bij te late betaling, d.w.z. na 24 november 2023, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Opzegging en contributie

Hierbij de spelregels voor opzegging en de daarmee samenhangende contributie. Deze regels zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

 • Opzegging moet altijd schriftelijk bij de secretaris gebeuren, het liefst per e-mail.
 • Einde seizoen: wil je het nieuwe seizoen niet meer lid zijn, dan moet je opzegging uiterlijk 1 juni bij de secretaris binnen zijn. Komt je opzegging na 1 juni binnen bij de secretaris, dan moet je de helft van de contributie van het nieuwe seizoen betalen!
 • Tijdens het seizoen:
  • Komt je opzegging tussen 1 januari en 1 juni binnen bij de secretaris, dan moet je de contributie van het hele seizoen betalen.
  • Komt je opzegging tussen 1 juni en 31 december binnen bij de secretaris, dan moet je de helft van de contributie van dat seizoen betalen.