Beachregels

Alleen leden van De Valk Beach of introduc├ęs mogen gebruik maken van de velden.

  • We zijn te gast op het sportpark van Montfoort SV. Er dient zorgvuldig om te worden gegaan met de materialen behorend bij de accommodatie. Probeer geluidsoverlast te beperken tot een minimum.
  • Glaswerk en andere scherpe materialen zijn verboden op en rond de beachvolleybalvelden.
  • Alcohol en verdovende middelen zijn niet toegestaan op de beachvolleybalvelden.
  • De Valk Beach is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen van bezoekers.
  • Gebruik van de accommodatie is voor eigen risico. Tijdens georganiseerde trainingen is er een EHBO koffer aanwezig. Bij vrij spelen niet.
  • Bovenal, heb veel plezier en wees sportief!

Na gebruik van de beachvolleybalvelden
Na afloop van gebruik is iedereen verplicht om de beachvolleybalvelden en de kleedkamers netjes achter te laten, afval op te ruimen en de eventueel gebruikte ballen van De Valk Beach op te ruimen in de daarvoor bestemde berging. Het veld dient glad achter te worden gelaten. Er is een hark beschikbaar om de oneffenheden, die ontstaan zijn door het gebruik weer vlak te maken. Bij afsluiten van de beachvolleybalvelden moet altijd worden gecontroleerd of de hekken op slot zijn en het sleutelkastje dicht.

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de velden als gevolg van onderhoud of weersomstandigheden. Het bestuur heeft het recht een veld voor enige uren te sluiten i.v.m. onderhoud of een veld tijdelijk afkeuren i.v.m. weersomstandigheden. Gebruik van de accommodatie is voor eigen risico.