Beste Valkleden,

we mogen weer sporten, met bepaalde maatregelen van kracht. Ook zijn er weer wedstrijden mogelijk.

Op de persconferentie van het kabinet op 25 januari 2022 zijn er een aantal versoepeling aangekondigd t.o.v. de maatregelen zoals die tot en met 25 januari 2022 van kracht waren.
Omdat er voor de diverse sectoren die bij SBML ruimtes gebruiken is hieronder bij “soort” locatiegebruiker de thans geldende coronaregels weergegeven.
Hieronder de regels zoals ze gelden in onze locaties.

Basisregels:

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Coronaregels in onze sportlocaties:

 • Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:
 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen. 
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Publiek

 • Publiek mag weer bij sportwedstrijden onder voorwaarden:
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen. 
 • Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. En binnen maximaal 1.250 bezoekers hebben

Coronatoegangsbewijzen:

 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:
 • Een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek vanaf 18 jaar:
 • Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:
 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. 

Mondkapjes:

 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.

Ter info lees je hier het actuele NOC-NSF coronaprotocol en voor meer informatie checkĀ de website van de Rijksoverheid.