Vanuit de vereniging zijn we altijd op zoek naar (jeugd)leden die het leuk vinden om een wedstrijd te fluiten.

Hierbij willen wij ook graag een oproep doen aan alle competitie en jeugdleden om het spelregelbewijs te halen. Dit is namelijk verplicht als je een wedstrijd wil (of moet) fluiten.

Je kunt dit vinden op www.volleybalmasterz.nl.