Het was een grote verrassing voor penningmeester Wim Mareé op de algemene ledenvergadering van volleybalvereniging De Valk maandag 20 november jl. Wim werd benoemd tot erelid door zijn mede bestuursleden. Waarom hij erelid werd is eenvoudig uit te leggen. Wim doet heel veel voor de volleybalvereniging. Hij is penningmeester en zit dus  in het bestuur en de werkgroep financiën.  Hij geeft ook wekelijks trainingen op maandag-  en dinsdagavond. Tevens fluit hij geregeld wedstrijden op de donderdagavond. Dit alles doet hij al heel wat jaren. Vanaf het allereerste begin in 1960 is Wim al lid. Hij heeft zelf lang in het eerste herenteam van De Valk gespeeld.

Wim (70 jaar)  is met pensioen en zal zich op deze manier zeker niet vervelen. In de bestuursvergaderingen geeft hij rustig zijn mening en laat de andere leden de zaken goed overdenken. 

We hopen dat hij het vrijwilligerswerk nog lang zal doen, want we kunnen echt niet zonder Wim.